?!DOCTYPE html> title_temp 公司动?- 泉州市巨邦石材机械有限公?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> <link href="/template/XYS0006/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> <link href="/template/XYS0006/css/css.css" rel="stylesheet" /> <link href="/template/XYS0006/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/XYS0006/js/jquery.min.js"></script> </head> <body> <!-- 通用D --> <hgroup class="navbar"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">泉州市巨邦石材机械有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">x切割机械</a>?a href="/supply/">x切割讑֤</a>?a href="/news/">桥切?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/31602/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="navbar-header container"> <div class="navbar-brand"> <a rel="nofollow" href="javascript:;" class="logo"> <img src="/uploads/logo/20171208113300.png" alt="泉州市巨邦石材机械有限公? width="" height="" draggable="false" class="img-sy"/> </a> </div> <div class="nav-right menu_nav"> <ul> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <nav class="nav-right nav-top-l"> <ul class="navbar-nav nav1 row"> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a><sub class="sub1"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于巨邦</a><sub class="sub1"></sub> <dl> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">巨邦公司一?/a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">巨邦企业文化</a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">巨邦发展历程</a></dd> <dd><a href="/about/about5.html" rel="nofollow">巨邦品牌释义</a></dd> <dd><a href="/about/about6.html" rel="nofollow">巨邦资质认证</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">x机械</a><sub class="sub1"></sub> <dl> <dd><a href="/dcqgjx/" rel="nofollow">x切割?/a></dd> <dd><a href="/dcmpjx/" rel="nofollow">x抛光?/a></dd> <dd><a href="/dcyxjx/" rel="nofollow">x异Ş机械</a></dd> <dd><a href="/jtjgjx/" rel="nofollow">其它x机械</a></dd> <dd><a href="/dcjxpj/" rel="nofollow">x机械配g</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">巨邦案例</a><sub class="sub1"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about7.html">巨邦服务</a><sub class="sub1"></sub> <dl> <dd><a href="/about/about8.html" rel="nofollow">巨邦营销|络</a></dd> <dd><a href="/about/about9.html" rel="nofollow">资料下蝲</a></dd> <dd><a href="/about/about10.html" rel="nofollow">技术研?/a></dd> <dd><a href="/about/about11.html" rel="nofollow">专利技?/a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动?/a><sub class="sub1"></sub> <dl> <dd><a href="/news/hyxw/" rel="nofollow">行业新闻</a></dd> <dd><a href="/news/gsdt/" rel="nofollow">公司动?/a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about12.html">视频中心</a><sub class="sub1"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a><sub class="sub1"></sub></li> <li><sub class="sub1"></sub></li> </ul> </nav> </div> </hgroup> <!--通用D l束--> <!--通用banner--> <div class="banner text-center"> <img src="/template/XYS0006/images/nei_banner.jpg" class="img-responsive"/> </div> <!-- 通用banner?l束 --> <div class="container gallery "> <div class="gallery-top"> <h3>新闻中心</h3> <ul class="row hidden-xs"> <li><a href="/news/gsdt/" data-hover="公司动?>公司动?/a></li> <li><a href="/news/hyxw/" data-hover="行业新闻">行业新闻</a></li> </ul> </div> <div class="news_list"> <ul> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/25.html"><img src="/uploads/news/20180126041055.jpg" alt="x加工机器x加工工艺及过E? class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/25.html">x加工机器x加工工艺及过E?/a></span> <p>2018-01-26</p> <div class="news_summary">x加工工艺及过E品质控? Q一Q拟供石材生产工艺流E(规格板) 通过荒料两次选配、光板一ơ选配、规格板排版~号四次严格选配来控制色差? ①矿山选取品质优、储量大、开?能力强的矿口Q同一工程指定开采同一矿脉区域Q以保证荒料来源品质E_Q? ②荒料进厂后Q依工程囄l致选配荒料Q?/div> </div> </li> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/24.html"><img src="/uploads/news/20180124110010.jpg" alt="x机械品牌x机械D设计原则与加工工? class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/24.html">x机械品牌x机械D设计原则与加工工?/a></span> <p>2018-01-24</p> <div class="news_summary">导向_ֺ D在空载运动和切削条g下运动时Q都应具有够的导向_ֺQ保证导轨运动的准确度,q是保证D工作质量的前提。媄响导向精度的主要因素有:D的结构Ş式,D的几何精度和接触_ֺQ导轨和基础件的刚度Q导轨的油膜厚度和a膜刚度,D和基件的热变形等? Q?Q几何精? Q?Q接触精?/div> </div> </li> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/23.html"><img src="/uploads/news/20180122044921.jpg" alt="桥式切割机全自动桥式切割机常见故障分析与排除Ҏ" class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/23.html">桥式切割机全自动桥式切割机常见故障分析与排除Ҏ</a></span> <p>2018-01-22</p> <div class="news_summary">一、设备运行不q稳、切割过E中出现L振动 产生q种现象的原因有Q主轴箱与u扉K合间隙不合适;轴承损坏Q法兰盘不清z,碰划伤Q主轴弯曲或损伤Q主轴箱两端轴承盖松动,切割UK度不合适;刀头选择与石材不匚wQ锯片蟩动大{都是造成上述故障现象的主要原因? 排除此类故障应首先重Ҏ查主轴箱部gQ?/div> </div> </li> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/22.html"><img src="/uploads/news/20180119103210.jpg" alt=" 切石机钻孔机用空心钻头知识普? class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/22.html"> 切石机钻孔机用空心钻头知识普?/a></span> <p>2018-01-19</p> <div class="news_summary">一Q空心钻? 又名多刃钢板钅R取芯钻头、开孔器。一般空心钻头削切深度:25mm,35mmQ?0mm,75mm,100mm{?切石机钻孔速度要比传统的麻花钻头快?-10倍? 二:dl构 刃部采用的三枚组合刃l构、距的不等分割、特D硬质合金刀刃等是创恒独Ҏ术的l晶3枚组合刃pq个</div> </div> </li> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/21.html"><img src="/uploads/news/20180117034352.jpg" alt=" x切割机械常用x加工机械的保Ml护" class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/21.html"> x切割机械常用x加工机械的保Ml护</a></span> <p>2018-01-17</p> <div class="news_summary">一、工作原? 该机׃切机部g、工作台部g、电控箱三部分组成? Q?Q石材磨光机d机部Ӟ׃机、滑ѝ主轴箱、悬架四部分l成Q主切机是该机的MӞ它实现锯片旋转、进刀、退刀动作Q? Q?Q工作台部gQ由上台车、下台Rl成。上台R完成分片动作Q下台R完成水^q动。上下台车作整体q?/div> </div> </li> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/20.html"><img src="/uploads/news/20180115034537.jpg" alt="x机械哪家好石材机械分cȝ其他划分Ҏ " class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/20.html">x机械哪家好石材机械分cȝ其他划分Ҏ </a></span> <p>2018-01-15</p> <div class="news_summary"> x机械U类除按生工艺q程划分外,也有按其加工工艺划分的。如切机Q在切割x毛板Q现修、检时都会用到装有金刚矌块(或整边)圆锯片的切机Q再如钻机,在矿山取栗加工钻孔、装修、艺术品雕刻时也会用上各cM同的L{。也有按使用材料划分的,如用金刚石Q立Ҏ化硼{作料制作的石材加工工?/div> </div> </li> </ul> <div class="pages"><ul><li class="previous_s"><a href="News_9.html">上一?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_solid">10</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_11.html" >11</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_12.html" >12</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_13.html" >13</a></li> <li class="next"><a href="News_11.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> <footer class="hidden-xs"> <div class="footer_con"> <div class="container"> <div class="container_inner row"> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="tell_list text-left"> <div><img src="/template/XYS0006/images/footer_logo.png" /></div> <ul> <li>徏省泉州市南安市水头镇创业?/li> <li>Tel-AQ?00-114-9898</li> <li>Tel-BQ?3358549555</li> <li>Tel-CQ?595-26569898/26929898</li> <li>E-MailQ?a rel="nofollow" href="mailto:admin@eastalps.com">admin@eastalps.com</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="footnav_tit">底部D</div> <div class="footnav_list"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">x机械</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="footnav_tit">更多可以了解的信?/div> <div class="footnav_list"> <ul> <li><a href="/about/" target="">关于巨邦x机械</a></li> <li><a href="/about/about2.html" target="">巨邦公司一?/a></li> <li><a href="/about/about3.html" target="">巨邦企业文化</a></li> <li><a href="/about/about4.html" target="">巨邦发展历程</a></li> <li><a href="/about/about5.html" target="">巨邦品牌释义</a></li> <li><a href="/about/about6.html" target="">巨邦资质认证</a></li> <li><a href="/about/about7.html" target="">巨邦机械服务</a></li> <li><a href="/about/about8.html" target="">巨邦营销|络</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="footer_code buzz-out"><img src="/template/XYS0006/images/code_icon.png" /></div> </div> </div> </div> </div> <div class="copyright"> <div class="foot_bottom"> Copyright© www.eastalps.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)泉州市巨邦石材机械有限公? <p>菠萝app下载x光机哪家好Q供应订做多钱Q石材加工机械怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供切x、石材切割机、石材抛光机、石材机械等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="zhuchao">    <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-12-23/"></script> Powered by </div> </p> </div> </div> </footer> <script type="text/javascript" src="/im/js/imchat_m.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS_m.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="tel:13358549555"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/XYS0006/js/main.js"></script> <script src="/template/XYS0006/dist/aos.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>