?!DOCTYPE html> title_temp x光机_x机械_x加工机械-泉州市巨邦石材机械有限公?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> <link href="/template/XYS0006/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> <link href="/template/XYS0006/css/css.css" rel="stylesheet" /> <link href="/template/XYS0006/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/XYS0006/js/jquery.min.js"></script> </head> <body> <!-- 通用D --> <hgroup class="navbar"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">泉州市巨邦石材机械有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">x切割机械</a>?a href="/supply/">x切割讑֤</a>?a href="/news/">桥切?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/31602/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="navbar-header container"> <div class="navbar-brand"> <a rel="nofollow" href="javascript:;" class="logo"> <img src="/uploads/logo/20171208113300.png" alt="泉州市巨邦石材机械有限公? width="" height="" draggable="false" class="img-sy"/> </a> </div> <div class="nav-right menu_nav"> <ul> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <nav class="nav-right nav-top-l"> <ul class="navbar-nav nav1 row"> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a><sub class="sub1"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于巨邦</a><sub class="sub1"></sub> <dl> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">巨邦公司一?/a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">巨邦企业文化</a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">巨邦发展历程</a></dd> <dd><a href="/about/about5.html" rel="nofollow">巨邦品牌释义</a></dd> <dd><a href="/about/about6.html" rel="nofollow">巨邦资质认证</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">x机械</a><sub class="sub1"></sub> <dl> <dd><a href="/dcqgjx/" rel="nofollow">x切割?/a></dd> <dd><a href="/dcmpjx/" rel="nofollow">x抛光?/a></dd> <dd><a href="/dcyxjx/" rel="nofollow">x异Ş机械</a></dd> <dd><a href="/jtjgjx/" rel="nofollow">其它x机械</a></dd> <dd><a href="/dcjxpj/" rel="nofollow">x机械配g</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">巨邦案例</a><sub class="sub1"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about7.html">巨邦服务</a><sub class="sub1"></sub> <dl> <dd><a href="/about/about8.html" rel="nofollow">巨邦营销|络</a></dd> <dd><a href="/about/about9.html" rel="nofollow">资料下蝲</a></dd> <dd><a href="/about/about10.html" rel="nofollow">技术研?/a></dd> <dd><a href="/about/about11.html" rel="nofollow">专利技?/a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动?/a><sub class="sub1"></sub> <dl> <dd><a href="/news/hyxw/" rel="nofollow">行业新闻</a></dd> <dd><a href="/news/gsdt/" rel="nofollow">公司动?/a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about12.html">视频中心</a><sub class="sub1"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a><sub class="sub1"></sub></li> <li><sub class="sub1"></sub></li> </ul> </nav> </div> </hgroup> <!--通用D l束--> <div class="banner text-center"> <img src="/template/XYS0006/images/nei_banner.jpg" class="img-responsive"/> </div> <div class="container gallery "> <div class="gallery-top"> <h3>新闻中心</h3> <ul class="row hidden-xs"> <li><a href="/news/gsdt/" data-hover="公司动?>公司动?/a></li> <li><a href="/news/hyxw/" data-hover="行业新闻">行业新闻</a></li> </ul> </div> <div class="news_list"> <ul> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/30.html"><img src="/uploads/news/20180208050723.jpg" alt="x机械哪家好水石地面光施工Ҏ有哪? class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/30.html">x机械哪家好水石地面光施工Ҏ有哪?/a></span> <p>2018-02-08</p> <div class="news_summary">一、水石地面光施工Ҏ有哪些? 1、大面积施工宜用机械石机研,面U、边角处可用小型手提式机研磨Q对局部无法用机械研时Q可用手工研。开前应试,若试后石粒不松动,卛_开。一般开时间同气温、水泥标号品U有兟? 2、磨光作业应采用“二三”方法进行,x个磨光过E分?/div> </div> </li> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/29.html"><img src="/uploads/news/20180205020835.jpg" alt="x机械品牌桥切机好牌子推荐" class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/29.html">x机械品牌桥切机好牌子推荐</a></span> <p>2018-02-05</p> <div class="news_summary"> 当下Q大Ҏ型桥切机快速崛P在h中影响力很大,受众很广泛。因此,关于“桥切机好牌子推荐”话题讨论,永达机电资深~辑依据目前所掌握的专业知识体p,来ؓ大家详细介绍永达机电的专业资讯? 定位点少于所应消除的自由度数Q因而实际上某些应予消除的自由度没有消除Q工件定位不E_Q称为欠定位?</div> </div> </li> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/28.html"><img src="/uploads/news/20180202114641.jpg" alt="x机械几种常用x加工机械的安? class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/28.html">x机械几种常用x加工机械的安?/a></span> <p>2018-02-02</p> <div class="news_summary">讑֤安装 Q?Q基的布|:基础的布|可参看基础图,应根据用户单位的具体情况定安装位置? Q?Q基的安装;随设备的基础附图仅供坚实土壤用,而用户应Ҏ当地土壤的具体实际情况采用合理的基础l构Q纵梁基采用钢筋混凝土一ơ浇灌而成Q工作台基础采用二次灌浆预留孔,土徏应根据具体情况合理的布置?/div> </div> </li> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/27.html"><img src="/uploads/news/20180130103342.jpg" alt="x切割讑֤最全最l天然石材的常用寸" class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/27.html">x切割讑֤最全最l天然石材的常用寸</a></span> <p>2018-01-30</p> <div class="news_summary">天然x的常用尺?、一般装饰板材标准尺寸: 300mm*300mmQ?00mm*600mmQ?00mm*600mmQ?00mm*900mmQ?00mm*900mm 弹街矻I一般弹街石寸Uؓ100mm*100mm*100mm上顶面呈现正方ŞQ弹街石如在道铺砌,厚度可以减至50mmQ如</div> </div> </li> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/26.html"><img src="/uploads/news/20180129041618.jpg" alt="x异Ş机械异型x的分c? class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/26.html">x异Ş机械异型x的分c?/a></span> <p>2018-01-29</p> <div class="news_summary">异型x的分c? 从大的分cd分ؓ天然异型xQh造石异型x。从制作工艺分类׃异型x制品可以指除了石头^板材以外的所有的x制成品,所以其U类非常的繁多,分类也很多?加工Ҏ 1Q?包括立体的h像、动物、抽象、以及其他题材或造型的石雕品Q^面Q雕,带雕ȝ柱子、柱头、柱座,雕刻家具Q?/div> </div> </li> <li class="col-sm-6"> <div class="news_img code code--small code--left" aos="fade-up"> <a rel="nofollow" href="/news/25.html"><img src="/uploads/news/20180126041055.jpg" alt="x加工机器x加工工艺及过E? class="img-responsive" /></a> <span class="news_img_box"></span> </div> <div class="news_cont code code--small code--right" aos="fade-down"> <span><a href="/news/25.html">x加工机器x加工工艺及过E?/a></span> <p>2018-01-26</p> <div class="news_summary">x加工工艺及过E品质控? Q一Q拟供石材生产工艺流E(规格板) 通过荒料两次选配、光板一ơ选配、规格板排版~号四次严格选配来控制色差? ①矿山选取品质优、储量大、开?能力强的矿口Q同一工程指定开采同一矿脉区域Q以保证荒料来源品质E_Q? ②荒料进厂后Q依工程囄l致选配荒料Q?/div> </div> </li> </ul> <div class="pages"><ul><li class="previous_s"><a href="News_14.html">上一?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_11.html" >11</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_12.html" >12</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_13.html" >13</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_14.html" >14</a></li> <li class="pages_solid">15</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_16.html" >16</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_17.html" >17</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_18.html" >18</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_19.html" >19</a></li> <li class="next"><a href="News_16.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> <footer class="hidden-xs"> <div class="footer_con"> <div class="container"> <div class="container_inner row"> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="tell_list text-left"> <div><img src="/template/XYS0006/images/footer_logo.png" /></div> <ul> <li>徏省泉州市南安市水头镇创业?/li> <li>Tel-AQ?00-114-9898</li> <li>Tel-BQ?3358549555</li> <li>Tel-CQ?595-26569898/26929898</li> <li>E-MailQ?a rel="nofollow" href="mailto:admin@eastalps.com">admin@eastalps.com</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="footnav_tit">底部D</div> <div class="footnav_list"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">x机械</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="footnav_tit">更多可以了解的信?/div> <div class="footnav_list"> <ul> <li><a href="/about/" target="">关于巨邦x机械</a></li> <li><a href="/about/about2.html" target="">巨邦公司一?/a></li> <li><a href="/about/about3.html" target="">巨邦企业文化</a></li> <li><a href="/about/about4.html" target="">巨邦发展历程</a></li> <li><a href="/about/about5.html" target="">巨邦品牌释义</a></li> <li><a href="/about/about6.html" target="">巨邦资质认证</a></li> <li><a href="/about/about7.html" target="">巨邦机械服务</a></li> <li><a href="/about/about8.html" target="">巨邦营销|络</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="footer_code buzz-out"><img src="/template/XYS0006/images/code_icon.png" /></div> </div> </div> </div> </div> <div class="copyright"> <div class="foot_bottom"> Copyright© www.eastalps.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)泉州市巨邦石材机械有限公? <p>x光机哪家好Q供应订做多钱Q石材加工机械怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供切x、石材切割机、石材抛光机、石材机械等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="zhuchao">    <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-12-23/"></script> Powered by </div> </p> </div> </div> </footer> <script type="text/javascript" src="/im/js/imchat_m.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS_m.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="tel:13358549555"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/XYS0006/js/main.js"></script> <script src="/template/XYS0006/dist/aos.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>